TÜRKİYE EKONOMİSİ DE KÜÇÜLDÜ

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:51

TÜRKİYE EKONOMİSİ DE KÜÇÜLDÜ

Korona salgını nedeniyle ülke ekonomilerinde küçülmeler yaşanıyor. Türkiye ekonomisi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. İktidarın yılı pozitif büyüme hızı ile kapatma vaadi gerçekçi görünmüyor!

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçüldü. 3 ve 4’üncü çeyreklerde önemli bir ekonomik performans sergilenemediği takdirde bu yılın önemli oranda bir küçülme ile yaşanması ihtimali yüksek görünüyor. İktidarın dünyadan pozitif ayrışma ve yılı artı büyüme ile kapatma iddiası mevcut veriler ışığında inandırıcı olmaktan uzak. Öncelikle eksi büyüme hızının çift hanenin altında kalması ve hesapların bu şekilde çıkması için TÜİK’in özel bir çaba sarf ettiği anlaşılıyor. Ağırlıkla beklentiler yüzde en az yüzde 10 ve üzerinde bir küçülme yönündeydi. Hizmetler sektörünün yüzde 25, sanayinin yüzde 16,5 daraldığı 2. çeyrekte, toplam GSYH küçülmesinin yüzde 9,9'da kalması, verilerle ilgili güvenilirlik iddialarının yeniden tartışılmasına neden oluyor!

TÜİK’in açıklamasında yer alan aşağıdaki ifadeler aslında küçülmenin nasıl olup da tek hanede kaldığının ipuçlarını veriyor: “Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemeleri; üretimin devam etmesi, mevcut işgücünün korunmasıyla üretim faktörlerine yapılan ödemeler açısından işverenleri desteklemesi nedeniyle kolektif bir fayda yarattığından, çalışanlara yapılan sosyal güvenlik ödemeleri ve üretim üzerindeki diğer sübvansiyon olarak hesaplara dahil edilmiştir.” COVID 19 salgını nedeniyle işsiz kalan, işyeri kapanan, gelirden yoksun konuma gelen yaklaşık 10 milyon kişiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) yapılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek ödemeleriyle yaratılan tüketim ve harcama kapasitesi, küçülmenin daha da yüksek çıkmasını bir ölçüde frenlemiş görünüyor.