MHP'Lİ ÇİÇEK ANAYASA'NIN 61. MADDESİNİ HATIRLATTI

25 Temmuz 2021 Pazar 03:47

MHP'Lİ ÇİÇEK ANAYASA'NIN 61. MADDESİNİ HATIRLATTI

Yazılı bir açıklama yapan ve Anayasa'nın 61. maddesine atıfta bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı Özel Bireyler Komisyonu Başkanı Yasin Çiçek, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu kaydederek devlet organları ve idare makamların bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarına işaret etti.
Anayasan'nın 61. maddesinin; "Devlet, Engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.", ifadesine vurgu yapan Çiçek şu görüşleri de sundu:
"Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir.
Aslında 16-17 yıldır "eşit vatandaşlık" ilkemiz çiğneniyor.
Bir an önce ciddi adımlar atılmasını talep ediyoruz."