GENEL DEVLET AÇIĞI 235,26 MİLYAR OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

5 Ekim 2021 Salı 11:40

GENEL DEVLET AÇIĞI 235,26 MİLYAR OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2020 yılında %4,7 oldu Genel devlet açığı 2020 yılında 235 milyar 256 milyon TL olarak tahmin edildi ve genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı %4,7 oldu. Mahalli idareler alt sektörü 2020 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2020 yılında %39,8'e yükseldi.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında %35,9 oldu


Genel devlet toplam harcamaları 2020 yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %35,9'a ulaştı. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 575 milyar 611 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,2 oldu. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.