ERTUĞRUL: "DÜŞÜNCELERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

8 Ocak 2022 Cumartesi 12:30

ERTUĞRUL: "DÜŞÜNCELERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilçeye gönderilen yeni cami projesi ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Belediye Başkanı Posbıyık ile ilgili sitemlerini de dile getiren Ertuğrul, Ereğli kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz Ereğli sahil bandına yapılması düşünülen cami projesi ilçenin temel tartışma konusu haline geldiğini kaydederek; "Kamuoyunun öncelikle bilmesini istediğimiz husus şudur ki, cami konusu gündeme geldiği ilk günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nin düşüncesi hep aynıdır. Bizler hiçbir zaman cami karşıtı olmadığımız gibi sadece böyle büyük bir cami yapılacaksa Ereğli kamuoyunun ağırlıklı olarak mutabık kalacağı bir alana yapılması ve iktidar tarafından siyasi baskılarla bir oldu bitti ile karar verilmemesi gerektiğini ifade ettik.", dedi.


Cami konusunda bir süre önce, belediyede, Vali'nin başkanlığında , tüm milletvekilleri, o dönemki kaymakam, belediye başkanı ve siyasi parti ilçe başkanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini, o toplantıda dile getirdiği ifadelerin bugün de arkasında olduğunu hatırlatan Ertuğrul şunları söyledi:

"Bu toplantıda , sahil bandında ve deniz dolgusu genişletilerek bir cami inşaasını da içeren, belediyemiz tarafından hazırlanan bir proje sunumu yapılmıştı. İlçe Başkanımız tarafından bu toplantıda sahil bandında yapılması planlanan bir protokol camisinin şehrin yararına olmadığı, trafik problemleri oluşturacağı, halkımızın nefes aldığı ve sosyalleştiği bu en önemli bölgenin bu şekilde değerlendirilmesinin halkımızın yararına olmadığı ifade edilmişti. Ayrıca deniz dolgusunun yaratacağı çevre problemlerinin de zaten çevresel sıkıntılar yaşayan şehrimize ek yük getireceği belirtilmişti. Bu bölge yerine en uygun yerin alternatifin eski terminal bölgesindeki askeri lojmanlar olduğu, bir diğer alternatifinde belediyemiz tarafından Belen de yapılan yeni mezarlık alanı olduğu fikrimiz dile getirilmişti. Bu toplantıya katılan diğer siyasi partilerce ise sahil bandına cami yapılması fikri kabul edilmiş ve destek verilmişti.
O günden bu yana bizim caminin yeri konusunda tavrımız hiçbir gün değişmedi. Sonrasında yapılan basın açıklamalarında da, canlı yayınlarda da belirttiğimiz gibi bize göre böyle bir caminin yapılması gereken yer mevcut askerî lojmanların bulunduğu alan ya da Belen’deki yeni mezarlık bölgesidir.
Şehrimiz için bu kadar hayati bir noktaya yapılması istenen planlamalar şehirde yaşayan insanların fikri ve istekleri gözardı edilerek gerçekleştirilemez. Ayrıca şehrimizin hali hazırda pekçok eksikliğinin olduğu, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü gibi kamu binalarının olmadığı gerçeği de gözardı edilmemelidir. Kaynaklar kullanılırken öncelik sırasına göre değerlendirilmelidir.
Bir kere daha ifade etmek isteriz ki, biz camiye karşı değiliz. Daha uygun alternatif yerler varken yeni caminin şehrin yaşayanlarının düşünceleri ve kamu yararı hiçe sayılarak , dayatmalarla ve seçilmiş belediye meclisinin onayı olmadan sahil bandına yapılmaya çalışılmasına bu fikirin ilk gündeme geldiği günden beri karşıyız.
Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Örgütü , dün olduğu gibi bugün de, hiçbir çelişki ve tartışmaya yol açmayacak biçimde, düşüncesinin arkasındadır."