Hukuk Birimi

6284 SAYILI KANUN NELERİ KAPSIYOR?

Hukuk Birimi / A Medya Hukuk Danışmanlığı
23 Eylül 2020 Çarşamba 17:41

6284 SAYILI KANUN NELERİ KAPSIYOR?

Çağımızın en büyük problemlerinden biri de aile içi şiddet ve kadına şiddet. Yaşanan her kadın cinayetiyle bir kez daha gündeme gelen 6284 sayılı kanun hakkında gerek televizyonlarda gerekse yazılı basında bilgi veriliyor, açıklamalar yapılıyor. Pek çok kişi "Aile içi şiddet nedir?" sorusunu internette de araştırıyor. Peki, aile içi şiddet yaşandığında nereye başvurulmalı? Aile içi şiddet ile nasıl mücadele edilir? Hangi durumlarda aile mahkemesine başvuru yapılır? 6284 Sayılı Kanun neleri içeriyor?

İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen 6284 Sayılı Kanun, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 2012 yılında yürürlüğe girdi. İşte 6284 Sayılı Kanun'un detayları...
6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", şiddet kavramını; kişinin, fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik bakımdan zarar görmesiyle veya acı çekmesi ile sonuçlanan yahut sonuçlanması muhtemel hareketleri, tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi şekilde engellenmesini içeren tutum ve davranış olarak tanımlamıştır. Ayrıca kanun tanımında, bu özellikleri belirlenen tutum ve davranışların toplumsal, kamusal ya da özel alanda meydana gelebileceği belirtilmiştir. Yine bu tutum ve davranışların fiziksel, psikolojik, cinsel, sözlü ya da ekonomik olabileceği de aynı kanun kapsamında sayılmıştır.
Ayrıca 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddet kavramını ise kadınlara, yalnızca kadın olmaları nedeni ile uygulanan ya da kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılıkla kadının insan hakları ihlaline yol açan, şiddet olarak tanımı yapılan her tür tutum ve davranış olarak nitelemiştir.
6284 Sayılı Kanun'un uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.
b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.
c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.
ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

6284 SAYILI KANUN’UN SAĞLADIĞI HAKLAR NELER?
6284 sayılı Kanun’un sağladığı haklar şöyle sıralanabilir:
1-Sığınak talep etme
2-Şiddet gören ya da tehdit altında olan kadınlar geçici koruma (yakın koruma) talep edebilirler
3- Şiddete uğrayan ya da tehlikede olan kadın; şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını, kendisine yaklaşmasının engellenmesini, adresinin gizlenmesini, kimlik ve ilgili diğer bilgilerin değiştirilmesini isteyebilir
4- Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini, geçici velayet ve tedbir nafakası, geçici maddi yardım, oturduğu eve aile konutu şerhi konulmasını talep edilebilir
5- Herhangi birinin şiddete maruz kaldığını tanık olursanız 6284 sayılı Kanun’a göre, durumu 155’i arayarak şikayet ya da ihbar da bulunabilirsiniz.

Aile içi şiddet yaşandığında nereye başvurulmalı?
Aile içi şiddete maruz kalan ya da tehlikesi bulunan kişi polis ya da jandarma merkezlerine gitmek sureti ile şikayetçi olarak korunma talep edebilir. Bu kapsamda bu merkezler gerekli olan ilk aşama önleyici – koruyucu tedbirleri alarak soruşturmalar açısından gereken işlemleri Savcılık koordinesinde gerçekleştirirler. Aile içi şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kişiler, bu durumu Cumhuriyet Savcılıklarına bildirerek bu konudaki önleyici – koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlayabilirler ve soruşturma ile dava işlemlerinin yürümesini sağlayabilirler. Aile içi şiddete maruz kalan kişi, bu durumu belgelendirme adına en yakındaki sağlık kuruluşuna da müracaat edebilir. Burada hukuki korumaya yönelik sağlık raporunu alabileceği gibi hastane yetkilileri durumu polis, jandarma ya da savcılık makamına bildirerek yasal işlemlerin başlatılmasını da sağlar. Kadın hakları ve korunması noktasında konuk evleri ve sığınma evleri bulunan bu müdürlükler, aynı zamanda rehberlik ve danışma hizmetlerini de yürütürler ve soruşturmacı birimler (Savcılık, polis-jandarma) ile irtibat halinde bulunurlar. Ayrıca şiddete maruz kalanlara ücretsiz danışma hizmeti veren ALO 183 Sosyal Destek Hattı yanında bu konular ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve barolar bünyesinde bulunan kadın danışma merkezleri de ilgililerin başvurabilecekleri danışma ve yardım yerleri arasındadır.
Aile mahkemesine ne zaman başvurulur?
Aile Mahkemesi Hakimleri, aile içi şiddet konusunda koruyucu ve önleyici tedbirleri almak ile görevli ve yetkilidirler. Bu tedbir kararları 6 aya kadar verilen ve gerektiğinde hakim tarafından uzatılabilen kararlardır. Bu kapsamdaki başlıca tedbirler arasında evden uzaklaştırma ve belli bir mesafeye dek yaklaşmama gibi önlemler yer alır. Bu tedbirlere aykırı davranma halinde hakim, zorlama hapsi kararı da verebilir.
Ayrıca Aile Mahkemesi tarafından koruyucu ve önleyici tedbirler alınırken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında da cezai soruşturmalar Savcılık makamı tarafından yürütülerek ilgili mahkemelere dava açılır.