“TÜİK VERİLERİNİ TARTIŞMAYA GEREK KALMADI”

15 Eylül 2020 Salı 14:30

“TÜİK VERİLERİNİ TARTIŞMAYA GEREK KALMADI”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, hazırladığı haftalık değerlendirme raporunda, TÜİK’in, işsiz sayısının 152 bin kişi azaldığını açıkladığına vurgu yaparak işten çıkartma yasağı ve ücretli izne çıkarılanlara nakdi destek ödemelerinin süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını, artık TÜİK verilerini tartışmaya gerek kalmadığını bildirdi.

Toprak raporunda TÜİK’in Haziran 2020’ye ait işsizlik ve istihdam verilerini açıkladığını hatırlatarak; “Bu rakamlara göre resmi işsizlik oranı Haziran’da 0,4 puan artarak yüzde 13,4 oldu. Buna karşılık işsiz sayısı 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak açıklandı. Verilere bakıldığında tarım dışı işsizlik oranı Haziran2da 0,6 puanlık artışla yüzde 15,9 düzeyine yükselmiş görünüyor. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puan artarak yüzde 26,1 olurken, 15-64 yaş grubunda ise 0,4 puan artışla yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.”, dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıklamasına göre salgın nedeniyle işini kaybeden, işyeri kapanan ve bundan dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılanların sayısının 3 milyon olduğunu, işten çıkarma yasağı çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılan ve nakdi ödeme desteği alanların sayısı ise 2 milyonda kaldığını kaydeden ve; “Dolayısıyla TÜİK’in 152 bin kişi azaldığını ve 4 milyon 101 bin kişi olduğunu duyurduğu resmi işsiz sayısının dışında tutulan bu 5 milyon kişi, işsiz değil, istihdamda-çalışıyor, sayılıyor!”, diyen Toprak şu görüşleri de paylaştı:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TÜİK’in hesaplamalara dahil etmediği bu 5 milyon kişiye yönelik tanımlamaların ve ödemelerin süresinin yılsonuna kadar uzatılabileceğini açıkladı. Yani önümüzdeki üç ay boyunca gerçek işsiz sayısı, yine resmi verilere yansımayacak! En basit hesapla fiilen işsiz oldukları halde, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) cüzi ödemelerle maaş alıyor görünen bu 5 milyon kişi açıklanan resmi işsiz sayısına ilave edildiğinde rakamın 9 milyon 101 bin kişiye ulaştığı görülüyor. Yıl sonuna kadar uzatılması düşünülen bu ödemeler sona erdiğinde söz konusu 5 milyon kişiden kaçının işine döneceği, istihdama katılacağı, düzenli maaşa, gelire kavuşacağı bilinmiyor.”